Dahlia Sequin, White

Dahlia Sequin, White

132″ Round