Lamour, White

Lamour, White

132” ROUND
120” ROUND
90” X 90”
90” X 156”
20” X 20” NAPKIN